หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)
โดย : oat
อ่าน : 239
พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนวัดบางโปรงได้เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ต.ค. 2562 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี โดยได้นำนักเรียนหญิงชั้นป.6 จำนวน 8 คน และครูชนิตา ชัยศุภวัฒน์ ผู้ดูแลนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้