ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฏาวุฒิ เงินเก่า
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำวิชาภาษาอังฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ
กลุ่ม / แผนก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสุขภาพอนามัย
กลุ่ม / แผนก : ครูพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนภาษาอังกฤษ