ชื่อ - นามสกุล :นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :10 หมู่ 2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Telephone :
Email :piyason@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา